REACH-kompatibilis termékek

REACH kompatibilitás

A REACH-rendelet egy európai uniós rendelet, amelynek célja, hogy az uniós vegyipar versenyképességének javítása mellett fokozza az emberi egészség és a környezet védelmét a vegyi anyagok által potenciálisan okozott kockázatokkal szemben…..A REACH-rendelet az anyagok tulajdonságaival és veszélyeivel kapcsolatos információk összegyűjtésére és értékelésére vonatkozó eljárásokat alapozza meg.
A REACH-rendelet a bizonyítás terhét a vállalatokra helyezi. A rendeletnek való megfelelés érdekében a vállalatoknak meg kell határozniuk az általuk gyártott és az EU-ban forgalmazott anyagokhoz kapcsolódó kockázatokat, és kezelniük kell azokat. Be kell mutatniuk az ECHA-ank az anyag biztonságos felhasználásának módját, és tájékoztatniuk kell a kockázatkezelési intézkedésekről a felhasználókat. /European Chemicals Agency/

A Pneucom Bt. által forgalmazott Mebra Plastik műanyagcsövek eleget tesznek ezen uniós előírásnak, és megfelelnek ezen rendeletnek. Ennek gyártói bizonylata alábbiakban megtekinthető, és letölthető.